MAGNETKRAFT: INLEDNING FORSKNING


Kroppens celler reagerar positivt på de vibrationer som magnetterapin utsätter cellerna för. Främst är det cellens  syreupptagningsförmåga som ökar. Dessutom bryts kedjor och klumpar av kroppsvätskor ner, vilket i sin tur ökar också blodets förmåga att passera, främst genom de fina hårkärlen. Kan blodet passera lättare behövs inte samma tryck som tidigare, blodtrycket går alltså ner. De magnetiska vibrationerna ökar cellens aktivitet och därmed hela kroppens.

Positiva effekter kan vara:
• Sänkt blodtryck
• Minskad sänka
• Ökad syreupptagningsförmåga
• Ökad cirkulation & hudtemperatur
• Minskad blodsockerhalt Källa: Nordiska Magnetterapi Förbundet

BIOLOGISKA EFFEKTER AV MAGNETFÄLT

Jordens magnetfält har en styrka på 0,5 Gauss. Alla celler i biologisk påverkan omges av en cellvägg och cellen är beroende av att "föda" kan passera in genom cellmembranen liksom att "avfall" kan passera ut. Uppstår störningar försvåras dessa processer. Genom att magnetfält förbättrar passagen genom cellmembranen ges en generell förklaring till effekten av dessa fält. Genom forskningen har man direkt kunna påvisa att vissa magnetfält stimulerar produktionen av dessa genetiska material (DNA - RNA). 

Exempel på påvisade forskningsresultat

• Dygnsrytmen påverkas ( behöver inte lika mycket sömn)
• Reaktionssnabbheten ökar
• Läkningsprocessen av benbrott påskyndas
• Halten i gammaglobinet ändras, bildning av antikroppar hos T-lynfosyter ökar vilket är viktigt for vårt immunförsvar
• Upptaget av syret via lungorna ökar
• De röda blodkropparnas rörelser påverkas
• Blodtrycket normaliseras
• Cirkulationen i händerna förbättras
Källa: Professor i Ortopedisk Kirurgi Olov Lindahl

BEVISADE HÄLSOEFFEKTER

Den magnetiska behandlingen fungerar genom att den reformerar, återupprättar och gynnar celltillväxt, föryngrar kroppsvävnader,
stärker de.inaktiva och förstörda kroppsfunktionerna och ökar antalet nya, sunda kroppsvävnader. 
Magnetism har exceptionellt goda effekter, på besvär som tandvärk, stelhet i axlar, och andra leder, smärta, svullnader, eksem, astma, inflammationer, kylskador, sår och allergi.
De första astronauterna fick muskelkrämpor när de befunnit sig utanför jordens magnetfält en tid. När man sedan placerade artificiella magnetfält i rymdfarkosterna upphörde problemen.

MAGNETBEHANDLING VID VÄRK


Det är också av vikt att nervsystemet är fritt från störningar. Värk är oftast en signal från nerverna att någonting inte står rätt till. I de flesta fall orsakas nervretningen på kemisk väg och ger en signal till hjärnan som i sin tur ger oss en smärtimpuls. En av de vanligaste orsakerna till smärtor i ryggen är att kotorna rubbas ur sitt läge från kotpelaren. Detta brukar vanligtvis ske i samband med fysisk ansträngning eller vid skada. Följden blir att kotan klämmer på nerver som orsakar smärta eller kramper. Med magnetbehandling stimuleras cirkulationen och avfallsprodukter förs bort, smärtan avtar och kramper löses upp varvid kotan åter glider in på rätt plats.
Källa: "The Miracle of Biomagnetics"av Dr William Pawluk

OHÄLSOSAMMA ELEKTROMAGNETISKA FÄLT

Precis som vetenskapsmän och forskare rapporterar, kommer vi människor mer och mer i kontakt med konstgjorda och mycket ohälsosamma elektromagnetiska falt, även så kallade elektroföroreningar. Dessa medverkar till sämre allmänhälsa, stelhet i nacke, smärta i bröst, minnesförlust, huvudvärk, förändring på blodtrycket och blodets sammansättning, matsmältnings och blodcirkulationsproblem. Elektroföroreningarna påstås också blockera hjärnans naturliga elektromagnetiska signaler till cellerna, varför kroppens immunförsvar försvagas.

 

Japansk energimassage - magnetterapi.

Vad är magnetterapi?

Magnetterapi är ett energifält av vågrörelser (som ultraljud och laser). Vågrörelsen tränger in i kroppen och absorberas Där omvandlas den till värme när det kommer i kontakt med kroppens mjukdelar. Värmen gör att blodomloppet och cirkulationen sätter igång, så att muskelspänningen släpper och muskeln börjar arbeta normalt. Skador och inflammationer läker ut då blodet tillför muskeln friskt material.

Samtidigt transporteras plack och annat bort och ut ur kroppen. Om man beaktar att ett hudområde av ett mynts storlek innehåller över 3 miljoner celler, 50 nervändar och ca 90 cm blodkärl, kan man förstå hur viktigt det är med massage.

Varför behöver vi magnetism?

Människor, växter och djur behöver magnetism för att överhuvudtaget kunna leva. Jordens egen magnetism har minskat med 50 % under de senaste 500 åren, vilket innebär att människor utsätts för mindre jordmagnetism än tidigare.

Enligt modern japansk forskning är detta en av orsakerna till att vi i större utsträckning än tidigare drabbas av vissa sjukdomar och besvär. Det är här som magnetbehandling kommer in som terapeutisk metod.

Vad är magnetterapi bra för?

En bra blodcirkulation är viktig för god hälsa. Mycket goda resultat har uppnåtts när det gäller behandling av t.ex axlar, rygg och armar, reumatism, ischias, stress, astma, sömnsvårigheter, whiplashskador, musarm och många, många fler åkommor. Användandet av magneter för att förbättra hälsan är absolut inget nytt. Magneter har praktiserats i över 4000 år och fortfarande framkommer nya rön om fördelarna i omfattningen av magnetterapi som en ofarlig, kompletterande metod för läkning.


JAPON

JAPANSK ENERGIMASSAGE

HAR DU ELLER KÄNNER DU NÅGON SOM HAR:

Stel nacke och axlar, allmänt ömma och stela muskler, ofta migrän eller huvudvärk, tennisarmbåge eller musarm, har svårt att koppla av, svårt att sova, är stressad, fibromyalgi, whiplashskada, ont i ryggen, svullna fötter, diabetes, cirkulationsrubbningar etc.

Jag masserar med en avancerad magnetteknologi som frigör blockeringar och energiflöden i kroppen. Det kan jämföras med laser eller ultraljud. Värmen gör att blodomloppet och cirkulationen sätter igång, så att muskelspänningen släpper och muskeln börjar arbeta normalt. Skador och inflammationer läker ut då blodet tillför muskeln friskt material. Samtidigt transporteras plack och annat bort och ut ur kroppen. Om man beaktar att ett hudområde av ett mynts storlek innehåller över 3 miljoner celler,50 nervändar och ca 90 cm blodkärl, kan man kanske förstå hur viktigt det är med massage. Lämpligt i både förebyggande och rehabiliterande syfte.

Vilka fördelar har det?

- Du blir inte öm.

- Du ökar ditt välbefinnande, blir lugnare samtidigt får du mer energi.

30 minuters massage á 250 kronor.

Möjlighet att beställa produkter

VÄLKOMMEN ATT RINGA FÖR TIDSBOKNING

RIINA